Israelite (n.) Look up Israelite at Dictionary.com
late 14c., from Latin israelita, from Greek Israelites, from Israel (see Israel).