ay (interj.) Look up ay at Dictionary.com
see aye.