zaibatsu
1937, from Japanese zaibatsu, from zai "wealth" + batzu "clique."